Lekledningen på Rudan fick flyttas till ungdoms-gården i Jordbro på grund av regnväder