Lekledning på dansbanan i Årsta Havsbad på midsommar-afton