Folkdansringen firade
Dansens Dag i Kungsträd-gården
27 april.
Bland andra framträdde Söderringen med att lära ut gammaldans